Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

www.beardcity.hu

A szolgáltató neve: Beardcity Kft. 

A szolgáltató székhelye: 4029 Debrecen, Csengő u. 5. 1. lház. 2 em. 33.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@beardcity.hu 

A szolgáltató adószáma: 25757424-2-09

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 09-09-028213

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató telefonszáma: 06-30/6088948

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105761/2016.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu


Általános jogi közlemény:

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések, szolgáltatások nyújtása, a hírlevelek kiküldése, valamint a közösségi fórum és szakértői blog keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésére vonatkozó tájékoztatást. 

A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikor megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben a látogatónak olyan kérdése van, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, írjon e-mailt vagy hívjon a megadott ügyfélszolgálati telefonszámon. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása érdekében, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. 

Adatkezelési alapelvek:

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így a személyes adatok gépi feldolgozásáról szabályozó 1998. évi VI. törvény; az adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény; valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény idevonatkozó előírásaival. Az üzemeltető a törvényi előírásokat maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani és csak abban a körben, illetve azzal a céllal, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott.

A webáruházban az adatkezelést kizárólag Beardcity Kft., illetve az általa a web-áruház üzemeltetésével megbízott személy végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján – kivéve a jogszabályi kötelezés és a hatósági eljárás eseteit. Az adatkezelésre vonatkozó szabályozások és alapelvek a Beardcity Kft. által megbízott szolgáltatókra is vonatkozik, akik a tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatokat kiadni, és annak minden jogszabályában lefektetett feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Az oldal látogatója és a web-áruház vásárlója és igénybevevője ezt tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel. 

A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más oldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik. 

A Weboldal bizonyos részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és későbbi látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (A cookie-k el nem fogadásakor azonban egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.)

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Google Analytics statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Beardcity Kft. a látogatók és vásárlók által az interneten közzétett adatokkal és információkkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

Beardcity Kft. adatvédelmi biztosnál bejelentett adatkezelési engedéllyel rendelkezik, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-105761/2016.

A web-áruház látogatása, regisztráció és vásárlás:

A Weboldal megtekintésével a látogató és Beardcity Kft. távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. A weboldalt mindenki ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés és a vásárlás azonban regisztrációhoz kötött. 


A webáruház látogatója a szolgáltatást önkéntesen használja. A regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. név, lakcím, telefonszám és e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele.

A vásárló a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a kiszállításhoz szükséges személyes adatait a kiszállítást végző cég számára átadásra kerüljenek (név, lakcím, e-mail cím és telefonszám, valamint a konkrét rendelés adatai)

A felhasználókról gyűjtött statisztikát harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információktól megfosztva továbbít (pl. látogatói, vásárlási statisztikák). Harmadik országba, külföldre az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az átlagos statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetéseket levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatokat nem gyűjt a felhasználásról. 

A vásárló múltbéli vásárlási története a rendszerben automatikusan tárolódik, annak részleteit személyesítve harmadik félnek nem továbbítja a web-áruház üzemeltetője és gondoskodik ezen adatok biztonságos tárolásáról.

A regisztrált felhasználó bármikor kérheti elektronikus e-mailben a róla tárolt személyes adatok és vásárlási történet adatbázisból történő végleges és teljes törlését. 

A vásárlástörténet az adóhatóság által hitelesített számlázó rendszerből hatósági szabályozás miatt nem törölhető, csak a web-áruház adminisztrációs tárhelyéről.

Hírlevéllel kapcsolatos alapelvek:
Beardcity Kft. a hírlevélre feliratkozottak részére aktuális újdonságokat, akciókat illetve érdekes és informatív híreket tartalmazó elektronikus hírlevelet küld bizonyos időközönként.

Hírlevélre való feliratkozás 2 módon történik.
1. A Web-áruházba történő regisztráció során bejelöli a hírlevélre való feliratkozás lehetőséget.
2. A web-oldalon lehetőség van csak a hírlevélre történő feliratkozásnak is. Ebben az esetben a vásárló csak az e-mail címét adja meg és a „Feliratkozás” gombra kattintva érvényesíti a hírlevélre történő feliratkozást.

A hírlevélre történő feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy Beardcity Kft. hírlevelet, akciós és egyéb ajánlatokat küldhessen a feliratkozás során megadott e-mail címre.

A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelek alján lévő linken lehetséges, illetve bármikor kérheti a web-áruház üzemeltetőjének web-oldalon feltüntetett elérhetőségeinek valamelyikén írásban.

A Hírlevélre történő feliratkozásra ugyanazok az adatkezelési irányelvek és szabályok vonatkoznak, mint a regisztrációkor megadott személyes adatokra.

Kapcsolat, jogorvoslat:
Beardcity Kft. az oldalon megtalálható elérhetőségen bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a vállalkozásunk a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat szükség szerint módosíthassuk, amennyiben arra jogszabályi lehetőség teret enged.

Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol. 

Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, vállalkozásunk az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni.

 

 

Gyártók
BeardFaces
Hasznos

Információk a készítményekről és használatukról.